Salgs og leveringsbetingelser

1
Anvendelsesområde
2
Oplysninger, aftaleindgåelse mv.
3
Levering og leveringstid
4
Priser, håndteringsomkostninger og betaling
5
Ejendomsforbehold
6
Returret
7
Reklamation samt fejl og mangler
8
Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger
9
Personoplysninger
10
Ophavsret og licensbetingelser for software
11
Force Majeure
12
Lovvalg og værneting
13
Ugyldighed, herunder partiel ugyldighed
14
Overdragelse af rettigheder helt eller delvist
15
Kontakt